Vintage Heroic Warriors = Rio Blast
Honorable Mention = Extendar

Vintage Evil Warriors = Two-Bad
Honorable Mention = Ninjor

Horde = Horde Trooper
Honorable Mention = Modulok

Snakemen =...