Death Note

Thunderbirds 2086 (nostalgia-goggles heavily used)

Ranma 1/2

Trigun